Jag hänvisar i första hand till dom återförsäljare som för mina alster.